Stichting Praktijkcentra Nederland pand Het Groene Wiel te Wageningen

In kaart brengen uit te voeren onderhouds werkzaamheden in en om het pand met gebruikmaking van zoveel mogelijk duurzame alternatieven, hiervoor zijn bestekken geschreven en offertes aangevraagd in overleg met de opdrachtgever is er gekozen voor een mix van traditionele en duurzame alternatieven. Het werk is door ons aanbesteed, begeleid en opgeleverd.

Lees meer: Stichting Praktijkcentra Nederland pand Het Groene Wiel te Wageningen

Stichting Veldwerk Nederland

Schrijven meerjaren onderhoudsbegrotingen voor 2 panden in Orvelte en Apeldoorn, incl. advies omtrent toe te passen materialen en werkwijzen, Het pand in Apeldoorn, Het Woldhuis is een gemeentelijk monument waarvoor afwijkende regelgeving geldt.

Uitbreiding woonhuis te Putten met aanbouw voorzien van aanpassingen

Op verzoek van opdrachtgever hebben wij de bouwwerkzaamheden begeleid en overleg gepleegd met de aannemer omtrent plaatsing van de aangepaste voorzieningen.

Aankoopkeuring woning Ermelo met advisering verbouwing badkamer

Hierbij is er een aankoopkeuring verricht en een advies gemaakt voor renovatie van de badkamer. Het werk is aanbesteed en er is zorggedragen voor levering van sanitair en dergelijke