Uitbrengen van een advies met betrekking tot uw bouwplannen

Samen met u worden uw wensen geïnventariseerd en de mogelijkheden beoordeeld. In de onderstaande beschrijving krijgt u een indruk van de voorkomende werkzaamheden.

  • Het verzorgen van de benodigde vergunningen voor uw nieuwbouw of verbouwplannen: Aanleveren van tekeningen, aanvraag vergunning, verzorging van een pre advies.
  • Schrijven van bestekken: Voor het aanbesteden van uw werkzaamheden is een duidelijk en eenduidig bestek van belang zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Uw wensen worden er in verwerkt en de aannemer weet exact wat hij aan moet bieden en waar hij zich aan heeft te houden.
  • Aanbesteding van werkzaamheden: Hierbij worden bij meerdere aannemers offertes opgevraagd aan de hand van het bestek en de tekeningen zodat u zeker bent van de goedkoopste prijs voor uw bouwplannen, zonder onverwachte en ongewenste extra kosten. Wij hebben contacten met betrouwbare bedrijven die een goede kwaliteit voor een nette prijs leveren. Uiteraard kunt u ook zelf een bedrijf voordragen.
  • Begeleiding van de werkzaamheden: Tijdens de bouwwerkzaamheden wordt er overleg gevoerd met de aannemer en onderaannemers over de voortgang van de werkzaamheden. Ook wordt er gecontroleerd op de kwaliteit van de uitvoering en toepassing van de juiste materialen. Na afronding van de werkzaamheden verzorgen we samen met u en de aannemer de waarbij gecontoleerd wordt of de werkzaamheden conform het bestek en de tekeningen zijn uitgevoerd. En of de juiste kwaliteit is geleverd, tevens wordt er een opleverlijst opgesteld met punten die nog aandacht behoeven en wordt meer of minderwerk besproken en goedgekeurd. De facturen van de aannemer kunnen door ons worden gecontroleerd voor ze worden vrijgegeven aan u ter betaling.
  • Schrijven van een woning onderhoudsplan voor de particulier: Is uw woning aan onderhoud toe maar weet u niet waar te beginnen? Wij kunnnen voor u in kaart brengen wat er moet gebeuren en in welke volgorde, tevens kunnen we u een kosten indicatie geven. indien u budgetaire keuzes moet maken adviseren we u omtrent de juiste prioriteit van de diverse te renoveren onderdelen van uw woning. ook kunnen we u adviseren omtrent toe te passen materialen en de daarbijbehorende prijsconsequenties. Uiteraard kan ik ook deze werkzaamheden voor u aanbesteden en toezien op correcte uitvoering hiervan. ook dit werk wordt opgeleverd samen met u. Na afronding van de opleverpunten is het werk pas gereed.
  • Opstellen van een meerjaren onderhoudsbegroting voor bedrijven, stichtingen en verenigingen van eigenaren: Ook voor deze klanten verzorgen we een op maat gemaakt product van een quickscan tot een zeer uitgebreide inventarisatie. Hierbij worden kosten en termijnen waarop werkzaamheden moeten worden uitgevoerd duidelijk weergegeven aan de hand van duidelijk opgestelde rapportages die bij oplevering van het product stap voor stap met u worden door genomen. Aanbesteding van de werkzaamheden en begeleiding hiervan behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.
  • Uitvoeren van aankoopkeuringen: Bij aankoop van een woning brengen wij eventuele gebreken aan het licht en ramen de herstelkosten hiervan, zodat u weet wat voor kosten u kunt verwachten in de komende jaren.
  • Controle woningwaarderingen: Wilt u de punten van uw huurwoning laten controleren of een woningwaardering laten opstellen voor een door u te verhuren woning dan kunt u ook bij ons terecht.
  • Conflictbemiddeling: Heeft u een geschil met een aannemer en wilt u een second opinion dan kunnen wij voor u een onafhankelijke rapportage uitvoeren waarbij u duidelijkheid krijgt omtrent hoe de klachten op te lossen.