Op verzoek van opdrachtgever hebben wij de bouwwerkzaamheden begeleid en overleg gepleegd met de aannemer omtrent plaatsing van de aangepaste voorzieningen.

Schrijven meerjaren onderhoudsbegrotingen voor 2 panden in Orvelte en Apeldoorn, incl. advies omtrent toe te passen materialen en werkwijzen, Het pand in Apeldoorn, Het Woldhuis is een gemeentelijk monument waarvoor afwijkende regelgeving geldt.

In kaart brengen uit te voeren onderhoudswerkzaamheden in en om het pand met gebruikmaking van zoveel mogelijk duurzame alternatieven, hiervoor zijn bestekken geschreven en offertes aangevraagd in overleg met de opdrachtgever is er gekozen voor een mix van traditionele en duurzame alternatieven. Het werk is door ons aanbesteed, begeleid en opgeleverd.

Hierbij is er een aankoopkeuring verricht en een advies gemaakt voor renovatie van de badkamer. Het werk is aanbesteed en er is zorggedragen voor levering van sanitair en dergelijke.