In kaart brengen uit te voeren onderhoudswerkzaamheden in en om het pand met gebruikmaking van zoveel mogelijk duurzame alternatieven, hiervoor zijn bestekken geschreven en offertes aangevraagd in overleg met de opdrachtgever is er gekozen voor een mix van traditionele en duurzame alternatieven. Het werk is door ons aanbesteed, begeleid en opgeleverd.

Plan van aanpak 'het Groene Wiel' te Wageningen

In juni 2009 is de opdracht ontvangen een inventarisatie te maken van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan dit pand, hiervoor bestekken te schrijven en deze aan te besteden bij diverse aannemers.

 • Uitgangspunt was het toepassen van duurzame materialen met een zo gering mogelijke milieubelasting. Dit binnen een budget dat geen ruimte bood voor innovatieve (dure) toepassingen.
 • De uitdaging was groot omdat al snel duidelijk werd dat er veel meer zou moeten gebeuren als in eerste instantie werd aangenomen.
 • Uitgangspunt voor het budget was een meerjaren onderhoudsbegroting, opgesteld door een raadgevend adviesbureau in opdracht van de Gemeente
 • Tijdens de inventarisatie bleek dat er aan de buitenzijde van het pand veel meer onderhoud noodzakelijk was dan opgenomen in deze MJO.
 • Door kritisch te kijken naar de uit te voeren werkzaamheden en de toe te passen materialen is het gelukt om binnen het beschikbare budget de werkzaamheden uit te voeren met gebruik van een redelijk aantal duurzame en milieu vriendelijke materialen.
 • De foto's geven een detailbeeld van een klein onderdeel van het werk. De bovenste foto vóór, en de onderste foto ná de renovatie. 

Werkzaamheden 'het groene Wiel' te Wageningen

 • Plafonds
  • De zachtboard plafonds van de lokalen zijn vervangen voor een akoestische houtwol cementplaat. De keuze hiervoor is gemaakt vanwege de kostenbesparing in de eindafwerking, ze zijn af fabriek gespoten en behoeven geen verdere afwerking, ze zijn brandwerend en het eindresultaat is een goede akoestiek in beide ruimtes en een aangenaam strak ogend plafond.
  • De plafonds van de hal en toiletruimtes alsmede de keuken aan de achterzijde zijn voorzien van een gipsplaat die is gemaakt uit Rogips, een milieu vriendelijk geproduceerde plaat van ontzwaveld gips.
  • De ruimtes tussen de balken zijn geïsoleerd met een vlasdeken van 8 cm dik, dit natuurproduct isoleert prima en laat zich goed verwerken zonder huid of ogen te irriteren.
  • Voor vervanging van de bestaande TL bakken is gekozen voor TL5 armaturen, deze zijn bijzonder energiezuinig en geven geen hinderlijke flikkeringen tijdens het gebruik.
 • Energiehuishouding
  • De oude conventionele C.V. ketel die in de kelder stond is vervangen door een op zolder geplaatste HR ketel die tevens het warm water voor beide tappunten in het gebouw levert.
  • Het toestel wordt geregeld oor een weersafhankelijke regeling met een klokfunctie die erg gebruiksvriendelijk is, deze is geplaatst in het kantoor.
  • De afregeling op ruimteniveau vindt plaats door middel van thermostaat radiatorafsluiters. Al deze maatregelen moeten een behoorlijke energiebesparing kunnen opleveren.
  • De keukengeiser en de close in boiler zijn beide verwijderd.
 • Schilderwerk
  • Het schilderwerk aan de buitenzijde van het pand is compleet vervangen, hiervoor is gekozen voor een milieuvriendelijke verf op lijnoliebasis in plaats van een synthetische verf. Evenals de keuze van stopmiddelen en het verwijderen van de oude lagen door middel van afbranden in plaats van afbijtmiddelen toe te passen.
 • Hemelwater
  • De zinken goten aan het hoofdgebouw zijn vervangen voor een EPDM inlage afgewerkt met een aluminium afwerklijst, aan de open veranda aan de achterzijde is een volledig aluminium goot gemonteerd. Het bitumen dak van de schuur is vervangen door een duurzame EPDM toplaag afgewerkt met een kraallat. Deze maatregelen hebben als gezamenlijk resultaat dat er nauwelijks nog uitloging van zware metalen en bitumen richting het grondwater plaatsvindt. Leuke bijkomstigheid is dat het EPDM dak van de schuur nu prima te gebruiken is als basis voor een groene (sedum) dakbedekking en dus educatief ook interessant te noemen is voor de in het gebouw te geven lessen.